top of page
Catrin Lovisa Keskitalo arbetsmiljö

CATRIN KESKITALO

Med fokus på intern social  hållbarhet 

Catrin Keskitalo hjälper företag att skapa en strategi och implementering för intern social hållbarhet i företaget och på arbetsplatsen. För ett samskapande mellan ledare och team för en god arbetsmiljö genom att utgå ifrån aspekter på mångfald, inkludering, diskriminering, jämlikhet & jämställdhet samt goda arbetsvillkor. För att det ska ge resultat som främjar hälsa, säkerhetskultur och minimerar risken för olycka. Genom arbetet arbetar vi tillsammans för att nå sociala hållbarhetsmål i Agenda 2030. 

24.png

För att det interna sociala hållbarhetsarbetet ska ge effekt behöver hela företaget vara delaktig. Kort sammanfattat innebär det en kartläggning och analys, sedan implementering och därefter uppföljning