top of page
HÅLLBART ARBETSLIV 

KARTLÄGGNING - FÖRELÄSNINGAR - STRESSHANTERING - RUTINER

För nya men även etablerade arbetsplatser upp till 35 anställda. 
Arbetsplatser som vill skapa arenor för hållbart arbetsliv. 
Med chefer som vill leda en modern arbetsplats med friska,
engagerade och glada medarbetare.
Som tillsammans vill göra jobbet och få resultat under lång tid.

Börja gärna här
Arbetsmiljökartläggning.jpg

För att se var
ni ligger till
just nu

socionomkonsult CLK organisationer.jpeg
Eller plocka russinen
Fästpunkt 1

Kartläggning inom organisatorisk och social arbetsmiljö, där vi kommer fram till arbetsplatsens styrkor och förbättringsområden. Du får förslag på lämpliga åtgärder för er arbetsplats, och även möjlighet till implementering.

Ledarskapscoaching

som innebär hantering av dilemman du står inför, möta krav och skapa möjligheter utifrån de resurser du har. Minska känslan av att inte ha kontroll och öka känslan av påverkansmöjlighet.

25.png

Rehabilitering & stödsamtal

Sjukskrivningar, stress och återgång till arbetet kan vara svårt. Här får du hjälp att navigera i rehabiliteringen men även kunna ge stöd åt din medarbetare genom  stödsamtal och stresshantering.

25.png

Arbetsrätt, rutiner och policy 

Uppstädning, omformning och skapande av rutiner och policies för din arbetsplats. De som ger er verksamhet tydlighet och föutsägbarhet. 

Stående inlägg (6).png

Föreläsningar & workshops

För att ge arbetsplatsen kunskap i hållbart arbetsliv, organisatorisk och social arbetsmiljö, hälsa och välmående. 

Allt börjar med kunskap.

26.png
Recensioner

"Vi har fått upp ögonen för vad våra anställda tycker. Vi har identifierat områden att arbeta med och personligen har detta väckt ett intresse för att verkligen försöka hitta vägar fram till en riktigt riktigt bra arbetsplats."

VD, företag i Gällivare

"Skulle absolut rekommendera andra att göra en genomlysning tillsammans med Socionomkonsult CLK.
Är oerhört nöjd med utförandet!" 

VD, företag i Gällivare

"Hon spred inspiration inför vårt jobb med OSA frågor och verksamhetsutveckling. Vi tog med oss att jobba mer med gemenskap, balans mellan arbete och privatliv.
Rekommenderas!"

VD, företag i Skellefteå

Vad är organisatorisk och social arbetmiljö?
Arbetsmiljöproblem citron skclk.png

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) är det mellanmänskliga på arbetet, det som sätter strukturer med hjälpsamma rutiner, kommunikationer men även arbetsbelastning.

Det ska finnas rutiner på hur och när arbetsmiljön ska undersökas enligt systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Men till skillnad från den fysiska arbetsmiljön som tittar på den fysiska utformningen, säkerhetsanordningar och luft samt buller, tar OSA upp förväntningar på varandra, på uppgifterna, på resultat och mål, och även att det inte får ske kränkningar och särbehandling på arbetet. 

Freebie & Nyhetsbrev

Signa upp dig på nyhetsbrev och få din freebie.

Kom ihåg att bekräfta din mail och dubbelkolla skräpkorgen

(även om det inte är skräp) 

Avslutsreflektioner CLK
bottom of page