top of page
socionomkonsult CLK organisationer.jpeg

Mitt mål är

att skapa en bättre värld. En värld där vi accepterar varandra på ett varmare sätt. Acceptera olikheter och se de som något bra. För mig har det inte alltid varit så.

Jämlikhets-strategi

STRATEGI & IMPLEMENTERING

För företag som inte bara vill ha en god arbetssituation, utan siktar på att skapa en hälsofrämjande tillvaro som kännetecknas av delaktighet, inflytande, innovation och tillit. 

- För vi båda vet att det kommer resultera i mindre personalomsättning,

lättare & bättre rekryteringar, bättre konkurrenskraft genom kvalité och genom ett högre värde i leveranskedjan. 

  • LinkedIn
  • Instagram
  • Youtube
Jämlikhetsstrategi

STRATEGI - IMPLEMENTERING 

För företag som inte bara vill ha en god arbetssituation, utan siktar på att skapa en hälsofrämjande tillvaro som kännetecknas av delaktighet, inflytande, innovation och tillit. 

- För vi båda vet att det kommer resultera i mindre personalomsättning,

lättare & bättre rekryteringar, bättre konkurrenskraft genom kvalité och genom ett högre värde i leveranskedjan. 

Börja antigen med en inledande föreläsning eller ta hela jämlikhetsstrategin på en gång, mer om de här nedanför

socionomkonsult CLK organisationer.jpeg

Catrin Keskitalo

Arbetsmiljökonsult - fokus på social hållbarhet

Socionomen som ser värdet av att ta vara på olika människors kunskaper, erfarenheter och 

bakgrunder för individens, gruppens, företagets och samhällets vinster!  

Intern social hållbarhet

HELA PAKETET:
STRATEGI - IMPLEMENTERING - FÖRELÄSNING

Är du och din arbetsplats redo för att skrida till verket med en jämställdhetsstrategi? I så fall har du kommit rätt. Jag hjälper dig och ditt företag att skapa en strategi, men även implementera den så att det inte bara är en pappersprodukt.

 

Hela strategiskapandet kommer ge företaget försprång i det som EU kommer lagstifta om, ge er ett större och mer kvalitetssäkrat företag i leveranskedjan, men även ge lönsamhet, större engagemang, anställda som stannar längre och det blir lättare att rekrytera och jobba tillsammans som det lag ni är!

 

Som tur är har de flesta regioner utvecklingscheckar för det här arbetet, vilket gör att ekonomin inte blir lika belastad.

Social hållbarhet, equality,  Catrin Keskitalo.png
Vad är social hållbarhet? 
Arbetsmiljöproblem citron skclk.png

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) är det mellanmänskliga på arbetet, det som sätter strukturer med hjälpsamma rutiner, kommunikationer men även arbetsbelastning.

Det ska finnas rutiner på hur och när arbetsmiljön ska undersökas enligt systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Men till skillnad från den fysiska arbetsmiljön som tittar på den fysiska utformningen, säkerhetsanordningar och luft samt buller, tar OSA upp förväntningar på varandra, på uppgifterna, på resultat och mål, och även att det inte får ske kränkningar och särbehandling på arbetet. 

Freebie & Nyhetsbrev

Signa upp dig på nyhetsbrev och få din freebie.

Kom ihåg att bekräfta din mail och dubbelkolla skräpkorgen

(även om det inte är skräp) 

Avslutsreflektioner CLK
bottom of page