top of page
INTERN SOCIAL HÅLLBARHET

STRATEGI - IMPLEMENTERING - FÖRELÄSNING

För företag som inte bara vill ha en god arbetssituation, utan siktar på att skapa en hälsofrämjande tillvaro som kännetecknas av delaktighet, inflytande, innovation och tillit. 

- För vi båda vet att det kommer resultera i mindre personalomsättning,

lättare & bättre rekryteringar, bättre konkurrenskraft genom kvalité och genom ett högre värde i leveranskedjan. 

Börja antigen med en inledande föreläsning eller ta hela jämlikhetsstrategin på en gång, mer om de här nedanför

Föreläsning

Föreläsning

Introduktion till intern social hållbarhet 

Det här är ert tillfälle att som företag, team och ledning påbörja arbetet mot ett jämlikt och socialt hållbart företag.

 

Jag, Catrin Keskitalo kan med min föreläsningsvana och kunskap i social hållbarhet skapa insikt för hur jämlikhet, mångfald, inkludering och goda arbetsvillkor skapar värde för arbetsgivarvarumärket, ledningen, anställda och på sista raden. Det är en rolig, men insiktsfull föreläsning som jag bjuder på utifrån mina egna upplevelser och min förmågan att koppla teori till den faktiska situation som många företag upplever, med bland annat svårt att locka rätt kompetens, hitta balans mellan delaktighet och beslut och samskapande mellan ledning och team. 

 

Genom de nya insikterna, aha-upplevelserna och konkreta verktyg kommer ni i företaget stå på samma grund och därifrån kunna samskapa en organisationskultur som välkomnar alla och är öppna för oliktänkande, en arbetsplats där få arbetsrelaterade skador eller ohälsa sker och där gemenskap och kvalité är det som kännetecknar ert företag. 

Föreläsningen kan utifrån behov och möjlighet anpassas till fysisk utbildning eller digitalt. 

Maila mig direkt för en bokningsförfrågan!

  • LinkedIn
  • Instagram
  • Youtube
Catrin Keskitalo social hållbarhet

Få en känsla av mig som föreläsare

Klicka in dig på inläggen här nedanför 👇

Eller ta del av de lite längre klippen

Utbildning, föreläsningar, workshops, digitala inspelningar och digitala föreläsningar. Det är något jag gillar, att förmedla min kunskap till dig som lyssnare. Här är några korta inslag om du vill ta del av föreläsningar. 

Paketet
socionomkonsult CLK organisationer.jpeg

Catrin Keskitalo

Arbetsmiljökonsult - fokus på social hållbarhet

Socionomen som ser värdet av att ta vara på olika människors kunskaper, erfarenheter och 

bakgrunder för individens, gruppens, företagets och samhällets vinster!  

Intern social hållbarhet

HELA PAKETET:
STRATEGI - IMPLEMENTERING - FÖRELÄSNING

Är du och din arbetsplats redo för att skrida till verket med en jämställdhetsstrategi? I så fall har du kommit rätt. Jag hjälper dig och ditt företag att skapa en strategi, men även implementera den så att det inte bara är en pappersprodukt.

 

Hela strategiskapandet kommer ge företaget försprång i det som EU kommer lagstifta om, ge er ett större och mer kvalitetssäkrat företag i leveranskedjan, men även ge lönsamhet, större engagemang, anställda som stannar längre och det blir lättare att rekrytera och jobba tillsammans som det lag ni är!

 

Som tur är har de flesta regioner utvecklingscheckar för det här arbetet, vilket gör att ekonomin inte blir lika belastad.

Social hållbarhet, equality,  Catrin Keskitalo.png
Vad är social hållbarhet? 
Arbetsmiljöproblem citron skclk.png

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) är det mellanmänskliga på arbetet, det som sätter strukturer med hjälpsamma rutiner, kommunikationer men även arbetsbelastning.

Det ska finnas rutiner på hur och när arbetsmiljön ska undersökas enligt systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Men till skillnad från den fysiska arbetsmiljön som tittar på den fysiska utformningen, säkerhetsanordningar och luft samt buller, tar OSA upp förväntningar på varandra, på uppgifterna, på resultat och mål, och även att det inte får ske kränkningar och särbehandling på arbetet. 

Freebie & Nyhetsbrev

Signa upp dig på nyhetsbrev och få din freebie.

Kom ihåg att bekräfta din mail och dubbelkolla skräpkorgen

(även om det inte är skräp) 

Avslutsreflektioner CLK
bottom of page