top of page

Du kan inte räkna på vinsterna...

Uppdaterat: 17 sep. 2022

"Klart man kan räkna på vinsterna, det är bara att räkna plus och minus?!"

"Ja men vissa vinster går inte att räkan på, däremot... Går det att räkna på förlusterna".Vad är det jag menar med det? Så här är det med en del saker på en arbetsplats, det går inte att räkna på alla vinster, för det syns inte som en 'rad' i ditt räkneverk, för finns det en rad för lycka? Finns det en rad för tillfredställelse? Eller finns det en rad för gott samarbete? Nä jag tänkte väl det. Men det är vad organisatorisk och social arbetsmiljö handlar om, för kostnaderna för sjukfrånvaro går att räkna på, kostnaderna för rekrytering går att räkna på och arbetsmiljöverket har även räknat på andra kostnader (se länk) . t.ex. 388 000 för utbrändhet, 2,3 miljoner kronor för bristande ledarskap och

300 000 kr för konflikter. Så.. om vi minskar risken för kostnaderna.. då kanske vi också undviker de och undviker vi en kostnad så kanske vi också får en vinst?


Det jag vill få fram är att har arbetsplatsen fungerande och användbara rutiner, minskar vi risken för att tid läggs på att uppfinna hjulet på nytt och vi minskar även risken att alla gör olika. Finns det även fungerande rutiner så vet medarbetare vad som förväntas av dem, och har vi även tydliga och GEMENSAMMA mål, ja då kommer vi ännu längre.


Så hur börjar vi?


Börja fråga dina kollegor, medarbetare och din chef? Eller är du chef, så fråga dem du har på din arbetsplats hur läget är. Men kom ihåg att frågan måste vara genuin! - Annars händer inget. Samma sak om du som kollega frågar dina kollegor, frågan måste vara genuin. Där kan du börja, för att sedan gå vidare och genomlysa rutiner, hur de fungerar, vad behöver dammas av? Behöver du som medarbetare uppmärksamma chef, eller behöver chef tillsätta en arbetsgrupp för detta? Och när gjorde ni senast en rejäl genomlysning av arbetsmiljön? och nu menar jag inte den där enkäten som kommer en gång per år eller i sämre fall en gång vartannat år alt. i värsta fall att det aldrig hänt. Då är det faktiskt dags att börja där. Tips från coachen! Ta dig inte vatten över huvudet, låt någon hjälpa dig med det. Företagshälsa, eller jag, det är en av sakerna jag hjälper arbetsplatser med, att ta reda på hur det faktiskt är och få koll på vilka dolda kostnader du kan undvika. Så är du i Umeå och behöver hjälp med arbetsmiljö? eller någon annanstans? Hör av dig på en gång!


Och kom ihåg! Underskatta inte kraften av att bjuda på riktigt gott fika!


Med vänlig hälsning,

Catrin Lovisa Keskitalo, arbetsmiljökonsult.

Socionomkonsult CLK AB22 visningar0 kommentarer

コメント


bottom of page