top of page

SAMTALSTERAPI &
STRESSHANTERING

Catrin Keskitalo hjälper dig som känner att stressen, rädslan och ångesten styr ditt liv, att ta kontrollen i ditt liv och hitta balansen

De här samtalen är för dig! 

Kostandsfritt konsultationsmöte för alla samtal

20 minuter
Digitalt eller via telefon


Syftet med konsultationsmötet är:
Att du ska få mer information innan du bestämmer dig
Du ska veta hur jag kan hjälpa dig
Få en känsla om vem jag är. 

Stressfria
samtal

För dig som privatperson som känner att du vill ta i tu med den stress som finns inom dig. 

Under det här samtalet skapar vi förståelse, dels om varför det blir som det blir i tillvaron, men främst förståelse om oss själva. Vi sätter ord på tankar och känslor, vi bemöter de och ersätter de med tankar som hjälper dig från stressen till ett mer balanserat liv. 

Genom samtalsmetoden motiverande samtal och interventioner från KBT ser vi till att du kan hantera din stress och bli fri från den.   

En deltagare sa efter kontakten

"Professionellt på så sätt att man fick svar,  bekräftelse på att man är en levande individ."

Paketpris

5 samtal

60 minuter vardera

Digitalt

5549:- (inkl. moms) 

(ord. pris 1299kr/samtal)

Naturbaserat samtal

Det är för dig som privatperson eller för företag och dess medarbetare.

 

Här hittar vi tillbaka till motivationen som kanske legat vilande, till förståelsen för oss själva och självsnällheten och friheten från stress.  

Det här samtalet sker utomhus, framför en sprakande brasa och med en kopp varm dryck i handen. Samtalen här handlar ofta om stresshantering, vilket vi får hjälp av naturen att hantera. 

Genom samtalsmetoden Motiverande samtal och interventioner från KBT hittar vi tillbaka till 

En deltagare sa efter kontakten,

Kommer boka igen!

Paketpris

5 samtal

75 minuter

Utomhus i Umeå alt. Gällivare

8845:- (inkl. moms)

(ord.pris 1999kr/samtal)

Rehab
samtal

För arbetsplatser och företag där din medarbetare har påvisat stressymptom och den vill göra en förändring!

Jag och medarbetaren har stödsamtal för att skapa en förståelse för självkännedom, förståelse för stress-signaler och hitta strategier från stressen till ett balanserat liv. 

Rehabsamtalet inkluderar även en rehabiliteringsprocess, där kontakten med dig som arbetsgivare finns, dels för chefsstöd men även för att uppge om samtalen ger de resultat som förväntas. 

Målet är att medarbetaren ska känna sig starkare, känna mindre stress och ha en förståelse om sig själv, sina stress-signaler och hanteringsstrategier. Samt att du som arbetsgivare inte ska känna dig vilsen, utan få stöd i det här viktiga arbetet. 

Paketpris:

5 st stödsamtal á 60 minuter

Chefsstöd

Uppföljning

12 799:-  (exkl. moms)

socionomkonsultclk samtal.jpeg
SocionomkonsultCLK kaffepanna
SocionomkonsultCLK psykosocial.jpeg

Grund

Här används samtalsmetoden Motiverande Samtal som grund, utbildad sedan 2017. Interventioner från kognitiv beteende teraoeutiskt innehåll används också, utbildad i detta material sedan 2018.

I samtalen kartlägger vi nubilden, tittar lite bakåt, mest för att förstå beteenden och därefter fokuserar vi framåt för att ta steg mot förståelse, förändring och utveckling.

Naturen

Här använder vi ibland naturen som samtalsrum. Det finns evidens på att naturbaserad terapi, dvs. när människan vistas i naturen på olika sätt, ökar sin återhämtning och finner ett lugn (det finns en pågående forskning i ämnet, läs nedan), och det är när vi är lugna som vi kan hitta nya vägar, tänka kreativt och skapa förståelse. 

Samtalen hos Catrin Lovisa Keskitalo hålls dels i naturen, du får en länk efter inbokad tid med vägbeskrivning till platsen. Skulle det vara svårt att hitta, går det alltid att ringa! 

Platserna skrivs inte ut här med anledning av att behålla de avskärmade. 

Etik

Sekretess gäller i kontakt med Socionomkonsult CLK. Sekretessen kan endast brytas om det framkommer att barn riskerar att fara illa eller om brottsliga handlingar planeras eller har genomförts, då kommer ansvarig myndighet kontaktas. 

För att samtalsterapin ska fungera behöver du känna dig trygg och därför är sekretess en viktig del. 

Det förs inga journaler under samtalen. Men vi kan, om du vill skriva ner en plan som du får behålla. 

Samtalen är till för dig, och tillsammans skapar vi en väg mot ditt mål! 

För vem och för vad?

Den här samtalsterapi är för dig som vill förstå dig själv, stress och dig själv i stress. Samtalsterapin

 ger dig en djupare förståelse för dina tankar, känslor, behov och beteenden.

Alla har sina individuella skäl till samtalsterapi, men en sak har de gemensamt; de vill komma vidare i livet, uppleva en större självinsikt, skapa en starkare självkänsla och känna frihet och att du styr ditt liv dit du vill och känna glädje till din tillvaro och leva.

BLOGGINLÄGG

bottom of page