top of page

Rehabiliteringssamtal

För medarbetare som upplever stress, är sjukskrivningen eller snart är

  • 1
  • 1 450 svenska kronor
  • Utomhus

Beskrivning av tjänsten

Det individuella rehabiliteringssamtalet för medarbetare tar avstamp från arbetsplatsen. Det finns ett tydligt mål från beställaren och din arbetsgivare vad som ska uppnås. Främst handlar det om att lära känna sig själv, sina stressignaler och hur du bäst hanterar stressen. Samtalet har sin grund i motiverande samtal (MI), men även med en kognitiv beteende terapeutiskt ton (KBT), (ej att räknas som KBT-behandling). Samtalet syftar till att hjälpa dig i den förändring som du vill åstadkomma, hjälper dig att hitta verktygen för att själv ta dig dit du vill. * Sekretess gäller. (Seketressbrytande regler för Socionomkonsult CLK är om det finns oro att barn far illa eller att brott planeras eller har begåtts. Vid de tillfällena kommer ansvarig myndighet bli informerad).


Avbokningspolicy

Generell avbokningspolicy: Vid bokningar för samtal gäller följande: Om du får förhinder, oavsett orsak, så måste du avboka eller omboka din tid senast 24 timmar i förväg. Om avbokning eller ombokning inte skett i tid, dvs senare än 24 timmar innan inbokad tid debiteras full avgiften. Vid oförutsägbara förhinder. t.ex. sjukdom, dödsfall eller annan personlig angelägenhet, av Socionomkonsult CLK, kommer du som kund erbjudas först en ny tid inom närtid och därefter beloppet tillbaka. Vid föreläsningar gäller regler för avbokningar som kommer med offerten.


Kontaktuppgifter

0768059700

socionomkonsultclk@gmail.com

Verksam i hela Norrland Umeå, Sverige


bottom of page