top of page
Arbetsmiljö Catrin Keskitalo.jpeg

"Jag ska förändra prioriteringen vi har 

på social hållbarhet"

Hållbarhet för mig är när människan kan existera över tid och inte skadas, inte  utsättas för olycka eller ohälsa som hade kunnat förebyggas. För människor som mår bra kommer skapa bra resultat. 

För att jag ska vara hållbar återhämtar jag mig genom att vara med och aktivera min irländska setter Fara, men även genom att jaga, träna tyngdlyftning & löpning. 

"Alla förändringar är möjliga, bara individen, organisationen och samhället vill det". 

Jag är utbildad socionom med examen från Umeå universitet sedan 2015. innehar även erfarenhet och validerad kunskap om psykosocial hälsa och organisatorisk och social arbetsmiljö. Med min bakgrund och yrkeserfarenhet har jag en förförståelse för människan, gruppen, företaget eller organisationen och hur det hänger ihop. Det innebär goda förutsättningar för att tolka och analysera nuläget, och att stötta i den förändring som ska bli vardag. 

Varför gör du det här?

För att jag vill att människan ska må bra och sprida glädje, vilket den inte gör om den är sjuk. 

Det är en stor förlust för människan att bli sjuk, men även en förlust för arbetsplatsen och det tar tid att bygga upp igen. 

Så jag vill förhindra det, jag vill förebygga det! 

En stärkt människa kan klara motgångar bättre och är en tillgång på arbetsplatsen. 

Medan en sjukskriven person är en kostnad som inte ens går att räkna på. 

Jag blir glad av att sprida kunskapen om det hållbara arbetslivet och ge verktygen för att förebygga och stärka arbetsplatser! 

Det här är vad organisatorisk och social arbetsmiljö är för mig. 

Känn dig hjärtligt välkommen till mig,

Catrin Keskitalo

Utbildning

Socionom,

med specialist kompetens inom arbetsmiljö,  förändringsarbete & hållbarhet

Uppdrag

Både Privata företag men även 

samarbeten med företagshälsor

Anställningar

Klassiska socionom arbeten, privat, statligt och kommunalt

 • Socionomexamen Umeå universitet, 210hp januari 2015

 • Psykosocial arbetsmiljö Umeå universitet 15 hp januari 2021

 • Ledarskap och coaching Mittuniversitetet 7,5 hp november 2021

 • Arbetslivspsykologi 7,5 hp Mälardalens högskola januari 2022

 • Socialpsykologi 7,5 hp Högskolan i Skövde januari 2022

 • Förändringsledning i arbetsmiljöutveckling, 3hp Kungliga tekniska högskolan maj 2022

 • Att hantera konflikter i arbetslivet, Stockholms universitet, januari 2023

 • Hållbarhetsutbildning Agenda 2030, Parul Sharma, Kunskapscentrum för hållbarhet 

 • Motiverande samtal Grundutbildning maj 2017, Norrbottens kommuner. 

 • Kognitiv-beteende terapeutiska interventioner inom kriminalvården 2018

 • Arbetsmiljöutbildning för enhetschefer samt skyddsombud, Adviva Gällivare

 • Ledarutbildning hos FBE-konsult 2015

Utbildningar

Utbilningar

Uppdrag

 • Samtalsstöd Capio Företagshälsa Under 2022

 • Adviva företagshälsa Under 2021

  • Utbildning hållbart arbetsliv ​

  • Kartläggning OSA

 • Avkí Kartläggning Under 2021

 • Utbildare Face of Gällivare, mellan 2020 - 2021

Uppdrag

Tidigare anställningar

 • Socionom, Företagshälsa, 

 • Frivårdsinspektör, Kriminalvården,

 • Socialsekreterare inom barn och unga Gällivare kommun, 

 • Enhetschef inom äldreomsorgen, Gällivare kommun samt Vindelns kommun. 

Anställning
bottom of page