top of page
Arbetsmiljö Catrin Keskitalo.jpeg

"Jag ska förändra prioriteringen vi har 

på social hållbarhet"

"Hållbarhet för mig är när människan kan existera över tid och inte skadas, inte  utsättas för olycka eller för ohälsa som hade kunnat förebyggas.

Att skapa möjligheter för att människor ska må bra kommer vara den enda vägen att gå för lyckade arbetsplatser." 

Catrin Keskitalo social hållbarhet

Hjärtligt välkommen! 

Catrin Keskitalo, Arbetsmiljökonsult med fokus på intern social hållbarhet

Som mitt efternamn hintar om, har jag mina rötter i Malmfälten, men bor sedan januari 2022 i Umeå. Jag är en social innovatör som värderar det mänskliga kapitalet, rättvisa och kvalité. 

Varför just social hållbarhet? 

Social hållbarhet är något vi oftast tror bara finns att arbeta med i utvecklingsländer, men så är inte fallet. Det är högst aktuellt att företag och arbetsplatser i Sverige jobbar med jämställdhet, minskad ojämlikhet, mångfald, inkludering och goda arbetsvillkor, för att öka sin konkurrenskraft och vinna den mest kompetenta arbetskraften. 

 • LinkedIn
 • Instagram

Hej! Catrin heter jag och finns nu mera på Esam som konsult. 

För att kategorisera mig själv så är jag äkta norrlänning, anti-machokultur kämpe, perspektivvändare, hundägare, naturåterhämtare, tyngdlyftare och människa. 

Socionom, social hållbarhetskonsult, föreläsare, jägare och äkta norrlänning.  

Bryta normer, ifrågasätta fördomar & skifta perspektiv

Orättvisor har alltid väckt engagemang hos mig oavsett vem som blivit missunnad och oavsett för vilken orsak. Under socionomutbildningen fick jag en god inblick i hur individen och samhället samspelar och att därefter fått arbeta med människor som finns i samhällets utkant på olika sätt har gjort min kunskap i det sociala hållbarhetsområdet omfattande.

 

Det var efter att ha arbetat på olika arbetsplatser som jag insåg mönstret och bristerna i främst den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och bara kände "Det här vill jag göra något åt!". Efter den insikten och känslan  att jag vill hjälpa arbetsplatser och företag att skapa förutsättningar för att människor ska må bra, skapa goda resultat och vilja vara kvar, började jag läsa kurser och startade mitt företag. Under den här resan insåg jag att jag behöver vända perspektivet och inte sälja in arbetsmiljö som ett socialt hållbart arbete, utan istället, att jobba med intern social hållbarhet ger en god arbetsmiljö, som sagt skifta perspektiv är en del av mitt arbete. Idag får jag göra det tillsammans med Esam. Tidigare har jag samarbetat med olika företagshälsor, Gällivare näringsliv och haft egna kunder som jag fått stötta i den här resan. För hela mitt CV se nedan.

Social hållbarhet som ger goda arbetsvillkor

Det är otroligt givande att få arbeta med social hållbarhet som ger goda arbetsvillkor, strategier som ger handlingskraft och utbildningar som ökar kunskapen. För som Parul Sharma säger "allt börjar med ökad förståelse och kunskap". 

Tips, verktyg och tankar kring jämlikhet, mångfald, inkludering och god arbetsvillkor hittar du på min blogg. För stöd i ditt och företagets hållbarhetsarbete hänvisar jag dig till esam.se. Eller maila mig på catrin.keskitalo@esam.se så hjälper jag dig hitta till rätt kollega. 

Catrins resumé

Utbildning

Socionom,

med specialist kompetens inom arbetsmiljö,  förändringsarbete & hållbarhet

Uppdrag

Både Privata företag men även 

samarbeten med företagshälsor

Anställningar

Klassiska socionom arbeten, privat, statligt och kommunalt

 • Socionomexamen Umeå universitet, 210hp januari 2015

 • Psykosocial arbetsmiljö Umeå universitet 15 hp januari 2021

 • Ledarskap och coaching Mittuniversitetet 7,5 hp november 2021

 • Arbetslivspsykologi 7,5 hp Mälardalens högskola januari 2022

 • Socialpsykologi 7,5 hp Högskolan i Skövde januari 2022

 • Förändringsledning i arbetsmiljöutveckling, 3hp Kungliga tekniska högskolan maj 2022

 • Att hantera konflikter i arbetslivet, 7,5 hp Stockholms universitet, januari 2023

 • Ideella organisationer och ledarskap, 15 hp Umeå universitet, juni 2023

 • Hållbarhetsutbildning Agenda 2030, Parul Sharma, Kunskapscentrum för hållbarhet 

 • Motiverande samtal Grundutbildning maj 2017, Norrbottens kommuner. 

 • Kognitiv-beteende terapeutiska interventioner inom kriminalvården 2018

 • Arbetsmiljöutbildning för enhetschefer samt skyddsombud, Adviva Gällivare

 • Ledarutbildning hos FBE-konsult 2015

Utbildningar

Utbilningar

Uppdrag

 • Samtalsstöd Capio Företagshälsa Under 2022

 • Adviva företagshälsa Under 2021

  • Utbildning hållbart arbetsliv ​

  • Kartläggning OSA

 • Avkí Kartläggning Under 2021

 • Utbildare Face of Gällivare, mellan 2020 - 2021

Uppdrag

Tidigare anställningar

 • Socionom, Företagshälsa, 

 • Frivårdsinspektör, Kriminalvården,

 • Socialsekreterare inom barn och unga Gällivare kommun, 

 • Enhetschef inom äldreomsorgen, Gällivare kommun samt Vindelns kommun, Kiruna kommun. 

Anställning
bottom of page