top of page

Konflikter kostar tid och pengar! hur mycket kan du spara?

Det är väl ingen nyhet att konflikter kostar tid och pengar, men visste du hur mycket som går att göra för att minska kostanden?


"Men det fungerar inte"...

"Den personen fattar inte.."

"DU KAN INGET!! DU HAR GJORT FEL!!"

"Vi bestämde det här, men det kommer bara ge mer jobb, så jag fortsätter som jag gjort tidigare"

"Chefen förstår inte att vi inte har tid"

"Jag orkar inte"

"Det går inte att jobba med den personen.. "


Det här är uttalanden som handlar om konflikter. Konflikterna går att minska och det går att spara pengar genom det arbetet. Det finns utgifter på konflikter som inte direkt syns som plus eller minus, men i sjukfrånvaro är det tydligast. Det som inte syns är till exempel minskat arbetsengagemang och minskad tid för att utföra arbetsuppgifterna.


Konflikter tar arbetstid.

Du kanske vill ha lite fakta?

Enligt arbetsmiljöverket kan en konflikt kosta 300 000kr årligen, men det är lågt räknat..

För du behöver beakta:

💸 sjukfrånvaro på grund av konflikt,

💸 kostnad för vikarier,

💸 tidsåtgång för konflikthantering för både chef och möjligen HR stöd,

💸 rekrytering vid personalomsättning.

💸 förlorad arbetstid


för att det sedan möjligen behövs stöd från

💸 externt stöd för konflikthantering,

💸 omplacering?


Så 300 000 kr årligen är väldigt lågt räknat.. Men du kanske vill spara in dessa kronor också?


Det främsta jag får till mig är att rekrytering är så svårt, det är svårt att få tag i rätt person, rätt kompetens och tiden att lägga ner på rekrytering hade behövts läggas på annat.

Och konflikter? ... ja de kommer leda till fler rekryteringsprocesser, varför? Ställ frågan till dig själv, vill du befinna dig i en situation där konflikter är en del av tillvaron 8 timmar/dag, 40 timmar/vecka, 160 timmar/månad? Det är mycket tid.


Konflikter handlar inte bara om de högljudda konflikterna, utan även de tysta och de som skapar ett skav. Det kan vara rutiner som inte följs även om de är beslutade om, oklara roller och ansvar, balansen mellan krav och resurser saknas och även de konflikter som innebär samarbetssvårigheter. Men det går att förebygga! Det går att skapa en arbetsplats där de konflikter som uppstår bara hanteras som sakfrågor och som inte blir förödande och som genererar till ett gott rykte och trivsammare arbetsplats.


Här kan du minska utgifterna och spara pengar!

Så får du en trivsammare arbetsplats;

➕ 💲 kommer motivationen och engagemanget öka,

➕ 💲 tid kommer läggas på arbetet och inte på tankar kring konflikten.

➕ 💲 Arbetsglädjen kommer öka för att det inte finns lika många eller lika stora konflikter att fundera kring.

➕ 💲 Sjukfrånvaron kommer minska

➕ 💲 Samarbetet kommer bli bättre, vilket gör det lättare att planera jobb.

➕ 💲 Mindre tid kommer behövas från HR, eller extern konsult.


Och om du inte gör något?

Nä då kommer kostnaderna för konflikterna fortsätta vara desamma och du tycker det är okej.


Det är ett val att inte göra något!

Så vad behöver arbetsgivare göra?

- Genomlysa organisationen för potentiella konfliktfrågor, organisatoriskt och socialt.

- Hitta strategier som fungerar för att hantera oenigeheter

- Skapa forum för problemlösning

- Ett förhållningssätt med prestigelöshet, öppenhet.

- Vid problem ställs frågor och inte anklaganden, en nyfikenhet


För att få grepp om de här frågorna kan det vara bra med en extern aktör som har objektiva glasögon och kan ställa frågorna som ni är blinda för, för "de är bara en del av oss", kan vara exakt det som ställer till det för er.


Vågar ni spara pengar?

Bli attraktivare arbetsgivare? Få ett rykte om er som gör rekryteringar lättare?


- Fast ni kommer inte behöva det, för all er personal kommer stanna kvar istället 🥳.


Hör av dig och berätta hur det ser ut hos dig!Med vänlig hälsning,

Catrin Keskitalo,

Arbetsmiljökonsult


Senaste inlägg

Visa alla

Opmerkingen


bottom of page