top of page

Intern Social hållbarhet

Där de kvalitativa värdena ger dig fördelar, resultat och värde för medarbetare, kunder och dig själv!


Jag har ca 10 redan färdiga utkast på inlägg, men den här gången väljer jag att skriva ett nytt. Varför? Jo för att jag redan pratat om hur olikheter främjar arbetsplatser, att det inte behöver vara så svårt att rekrytera och hur viktigt det är med det sociala stödet på arbetsplatserna. Men det saknas en viktig del som är början på att förstå den effekt som arbetet med intern social hållbarhet kan ge.


Vi behöver börja i hur vi ser på vinster i företag. Konkret vad är vinster? Vad är förluster? För att sen koppla till vad är vinster och förluster för dig som person och människa? Är det bara det du kan räkna på kanske din ekonomi? Antalet gånger du behöver gå till vårdcentralen? Eller finns det andra vinster och värden på saker du uppskattar som faktiskt inte går att sätta ett numreriskt värde på?


För mig finns det vinster som handlar om frihet, tid, familj, natur och välmående och de här går inte att räkna på. Min upplevelse av frihet går det inte att sätta en siffra på för att sedan kunna räkna på friheten. Man kan tänka sig att tid går att räkna på, men upplevelsen om tid går inte att räkna på "jag har mycket tid", "jag har lite tid" - alla har 24 timmar, men upplevelsen om dessa 24 timmarna är olika. Familj och natur är också svåra att sätta ett numeriskt värde på, ibland kan man tänka sig "om min familj blev kidnappade hur mycket hade jag kunnat betala i lösensumma?" - och så länge man har goda relationer med sin familj så kommer den här summan inte ha något tak rent känslomässigt. Välmående.. Ja kära välmående, vi kan räkna ut bland annat BMI, blodtryck, feber och "sänkan", men välmående är så mycket mer, och likväl här kan i alla fall inte jag säga att mitt välmående är " värdet X" - för det säger inget.

*Skattningsskalor kan absolut vara till hjälp, men det är inte dit jag vill komma.


Så varför är det bara de kvantitativa värdena som fokuseras på och ska ha företräde för att påvisa hur bra företaget är? Hur framgångsrikt företaget är?


De kvantitativa värden är saker vi kan räkna på, vinst och förlust, plus och minus. Och! Resultatet på sista raden, om vi pratar affärer.

Det vi kan sätta räknebara värden på som berör människor i företaget är bland annat:

- Sjukfrånvaro

- Rehabiliteringskostnader

- Löner

- Antalet arbeten/arbetsuppgifter som blir gjorda.

- Antalet olyckor


Det vi försöker sätta kvantitativa värden på är bland annat:

- Produktionsbortfall

- Rekryteringskostnader

- Personalomsättning

- Mötestid


Det som vi inte kan sätta kvantitativa värden på är bland annat:

- Arbetsglädje

- Engagemang

- Välmående

- Tillfredställelse

- Balans mellan påfrestning och återhämtning

- Balans mellan arbetsliv och privatliv

- Ingen skaderisk för olycka eller ohälsa

* Här kan skattningsskalor vara till hjälp, men fortfarande inte dit jag vill komma


Men betyder det att dessa värden som inte går att kvantifiera inte har någon betydelse för resultatet?

- för mig är det TVÄRTOM!! Dessa värden är de som kommer styra hur resultatet blir.

Håller du med mig? 🙋🏽🙋🏽‍♀️🙋🏻‍♂️

Vill du se över era kvalitativa värden?

⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️

Fyra dagars arbetsvecka gav mindre personalomsättning, mer välmående och inga ekonomiska bakslag.

Det har gjorts en brittisk studie på att gå från en fem dagars arbetsvecka till en fyra dagar arbetsvecka mellan juni tom. december 2022 ➡️ Läs rapporten här. 61 företag deltog i studien och 56 företag fortsätter med modellen efter den här forskningsperioden.

Det visade sig att flertalet kände sig mindre stressade och välmåendet ökade hos medarbetarna. 71% hade minskat risken för utbrändhet! Men även nivåer av ångest, trötthet och sömnproblem minskade.


Genom en fyra dagars arbetsvecka upplevde de anställda att de kunde balansera arbete och privatliv mycket lättare. De blev också mer nöjd med deras ekonomi, relationer och hur deras tid kunde hanteras.


Men! för att återgå till kvantitativa delar, så kunde företagen se att de inte fick försämrade resultat, utan istället kunde de se en viss ökning av positiva ekonomiska resultat.


Men den del som slår mest i alla fall i dagens situation med ett ansträngt personalläge är: Personalomsättningen minskade med nästan 50% och fler ville stanna där de kunde bevara 4 dagars arbetsvecka framför mer pengar.


*Den interna sociala hållbarheten ska bidra till att alla anställda kan uppleva välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och möjligheter att möta individens behov (*Hämtat från KTH).


Det som är intressant är just den aspekten att även om individer erbjuds mer pengar (kvantifierade värden) någon annanstans, så väljer individer att stanna kvar där deras behov av frihet, balans mellan arbete och privatliv, och att inte utsätta sin hälsa och välbefinnande för risker (kvalitativa värden) tillfredsställs.


Nu är du i ditt företag inte kanske bredd på en fyra dagars arbetsvecka, men det finns andra saker som går att göra för att ge alla anställda de kvalitativa värdena. Men det tar tid, det är ingen quickfix. Det du behöver ha med dig är risken - om du inte börjar idag, även om det bara är i det lilla, så kommer du med tiden inte anses som en attraktiv arbetsgivare.Sammanfattningsvis:

Den interna sociala hållbarheten hjälper dig att skapa de kvalitativa värdena som gör att människor ser dig och ert företag som attraktivt och vill stanna kvar eller söka sig till er.


Jag är redo att hjälpa er i den resan så att du klarar av arbetet själv! Maila mig nu direkt på info@catrinkeskitalo.com för att påbörja en dialog mot ett hållbart och attraktivt arbetsliv hos er!


Med vänlig hälsning,

Catrin Keskitalo,

Arbetsmiljökonsult med social hållbarhet i fokus!

Comments


bottom of page