top of page

Mångfald, hur ger det effekt på affären?

Mångfald utan inkludering blir bara en inkvotering utan resultat. Okej det där lät pretentiöst 🥸, ska ta mig ner från den där höga hästen - för vem lyssnar egentligen på en sån person?


Mångfald är något som det talas om utifrån "hur bra mångfald är för företag" dels för företag som vill tänka nytt, eller företag som vill bli mer effektiva och öka vinsterna - och ja detta stämmer att mångfald kan hjälpa med det. Men knixet är just med inkludering. För om de som ska bidra med mångfald inte blir inkluderade i diskussioner, eller inte får sina idéer hörda, då kommer mångfaldsaspekten inte ge någon vinst.


....för vad är mångfald?


Jag tror vi ska börja om, för vad är mångfald?

Mångfald för mig är en blandning av människor av olika bakgrunder, kompetenser och utbildning, position och erfarenhet, men även bredden av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, kön, könsidentitet/uttryck, även sexuell läggning och funktionsvariation. Och då blir frågan de sista sju aspekterna, vet du vilka de tillhör?

Du får lite tid på dig att tänka, eller så vet du redan svaret!


.

.

.

⬇️

.

.

.

.

⬇️
Jo de sju diskrimineringsgrunderna (klicka och läs mer) 🎊!

Så mångfald för mig är en bredd av olika människor som har olika personliga egenskaper och olika bakgrunder som format dem till de personer som de är idag.Hur kan det ge effekt på affären?Men varför behöver vi mångfald? Varför behöver vi personer som har olika bakgrunder? Olik ålder? Olika könsidentitet eller könsuttryck? Hur kan det ge effekt på affären? Hur kan det visa sig när vi står inför ett problem?Titta nu på bilderna här och fundera över frågorna som står där.


Så är vi överens om att olikhet ger fler förslag på lösningar, fler nya idéer och idéer som kan möta fler olika personer? Så bra 😃 . De här nya idéerna som kommer genom en inkluderad mångfald, kan ge dig nya affärsmöjligheter, nya sätt att möjligen effektivisera affären, nya sätt att skapa mindre risk för ohälsa och ge en ökad säkerhet, är inte det vinster så vet jag inte vad vinst är.


Men saken är den, precis som jag började med, att utan att inkludera personer som har ett annat tankesätt, andra sätt att ta sig an problem och utmaningar, utifrån vem de är, i diskussioner och beslutsprocesser, så kommer mångfalden falla platt. Därför behöver behöver hela företaget och arbetsplatsen arbeta med inkludering. Eller vad tusan, precis som Parul Sharma förespråkar och jag med henne - jämlikhet! Jobba med jämlikhet så kommer inkluderingen i det.


Vi ändå stannar till vid inkludering. För när det finns arbetssätt, strategier och inställning, tankemönster och beteenden som välkomnar annorlunda, och där organisationen är öppen för "ifrågasättande" (behöver inte vara ifrågasättande i den hårda bemärkelsen, men öppen för kritik) och öppen för att tradition och "som vi alltid gjort", inte nödvändigtvis är det bästa sättet. Och vill ta med olika perspektiv, som stannar till och frågar nyfiket och genuint efter förbättringar från ALLA.


Vi behöver kunna ha diskussioner som handlar om sakfrågor istället för att det leder till att personer blir ifrågasatta. Klokt, konkret och konstruktivt ifrågasättande i sak och process bör bemötas med nyfikenhet och frågor som "kan du berätta mer" eller "intressant, kan vi boka in en träff så får du förklara mer". Det betyder inte att alla nya idéer är bra, men om vi bara avfärdar de direkt så kommer vi stå och stampa på samma ställe i 10 år till och är det lönsamt?


Det behövs ett samskapande av organisationskulturen, företagskulturen och jargongen på företaget och arbetsplatsen där ledning tillsammans med team kan skapa tillit och trygghet, för i den tillvaron kan även de personer som känner sig utanför normen även känna sig säker på att om jag ger förslag på en förbättring, ny idé eller problemlösning så kommer det tas emot på ett gott sätt - vilket är en inkludering som fungerar.


Så mångfald utan att inkludera ger inga resultat.


Mångfald med inkludering, med en organisationskultur som ger tillit och trygghet är att föredra för att skapa förutsättningar för bättre resultat.


Det fina med att arbeta med mångfald och inkludering är vilka ringar de ger på vattnet, anställda kommer trivas mer och bättre, de kommer öka tilliten och faktiskt stanna längre i din verksamhet - och är inte det vinster? Ringarna som det också kommer ge är de goda arbetsvillkoren och att direkt arbeta med jämlikhet.


Om du vill se vilka fördelar mångfald kan ge hos ditt företag eller på din arbetsplats - hör av dig så hjälper jag dig antingen med en strategi eller ett startskott med en föreläsning/workshop i jämlikhet på arbetsplatsen - inget flum bara vinster!


Hör av dig till info@catrinkeskitalo.com

Vi hörs så länge!

Mvh

Med vänlig hälsning,

Catrin Keskitalo,

Arbetsmiljökonsult med fokus på social hållbarhet, jämlikhet, mångfald och goda arbetsvillkor

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page