top of page

Nu reder vi i begreppsförvirringen

Uppdaterat: 6 juni 2023

Mångfald, jämställdhet, jämlikhet, inkludering, hållbarhet, alla dessa begrepp som företag ska jobba med och vad händer egentligen?

Företag ska arbeta med jämställdhet, men inte bara kvotera in kvinnor. Företag ska arbeta med mångfald, men inte bara med kvinnor och etnicitet. Företag ska jobba med inkludering men se över vem de inkluderar. Företag ska jobba mot diskriminering men inte förfördela någon. Företag ska se över sin hållbarhetsstrategi men även inkludera miljö, klimat, ekonomi och sociala perspektiv. Företag ska jobba med organisatorisk och social arbetsmiljö, och även adressera den fysiska arbetsmiljön. Företag ska ISO-certifiera sig, men inte stirra blind på den. Företag ska skapa jämlika förutsättningar (punkt).


Det är så många begrepp, vissa går in i varandra. En del av begreppen används synonymt, även om det är felaktigt. Så jag tänker att vi går igenom de lite kort.

(Psst! Det är helt okej att dela med dig av den här begreppsförklaringen - kom bara ihåg att nämna källan :))

Begrepp

Förklaring

Jämställdhet

Jämställdhet fokuserar på att skapa jämlikhet mellan könen, att oavsett kön ska personen ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. För att främja jämställdhet behöver företag se över möjligheterna och hur beteenden, attityder och normer, främjar eller hindrar, eller bidrar till en jämn eller sned fördelning mellan könen. Därför handlar jämställdhet inte bara om kön, utan även det som påverkar kvinnor och mäns livsvillkor, socioekonomi, uppväxt, geografisk plats, etnisk tillhörighet osv. Läs mer på jämställhetsmyndighetens sida

Mångfald

Mångfald är motsatsordet till enfald. Och syftar till att olikheter främjar idéer, innovationer och resultat. När en grupp består av olika bakgrunder, personligheter och även olikheter utifrån diskrimineringsgrunder så skapas en mångfald. Det företag behöver göra för att främja mångfalden är att spegla sig själva, vad har vi för likheter och olikheter? Däremot saknar mångfaldbegreppet hur aspekterna ska inkluderas och kan riskera att det bara blir en inkvotering för den syftar endast till representation. Läs mer här

Inkludering

Inkludering menar processerna och strategierna som beskriver hur alla på företaget får vara delaktig i beslutsprocesser, diskussioner och möten. Men även hur integrerad de är i sammanhanget om personerna känner tillhörighet. Läs här hur du kan skapa en inkluderande arbetsplats

Diskriminering

Diskriminering regleras av en lag. Lagen innefattar sju diskrimineringsgrunder och om en person missgynnas/kränks behöver det finnas grund i dessa för att det ska vara diskriminering. Ett företag kan förebygga risken för diskriminering genom att se till att alla personer har lika möjligheter, skyldigheter och rättigheter på arbetsplatsen. Läs mer om diskrimineringslagen här

Jämlikhet

Jämlikhet utgår ifrån rättigheter och menar att alla människor oavsett de sju diskrimineringsgrunderna, bakgrund, utbildning eller person så ska du ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på t.ex. arbetsplatsen. Jämlikhet omfamnar begreppen: mångfald, jämställdhet, diskriminering och väver ihop det med just processerna hur det ska gå till, dvs. inkludering. Företag som jobbar med jämlikhet har anammat ett bredare perspektiv på en gång istället för att arbeta med en punkt åt gången. Läs gärna mer om jämlikhet på face of Gällivare

Hållbarhet

Hållbarhet innebär "långsiktig hållbar utveckling". dvs. det är en strategi för att hålla i längden både inom sociala, miljö, klimat och ekonomiska hållbarhetsfrågor. Den ekonomiska är oftast den som kommer lättast, följt av klimat och miljö, medan den sociala kan kännas svår eller oangelägen för "vi har det bra". Men den sociala kan vara precis att jobba i förväg med en jämlikhetsstrategi. Läs gärna mer om de globala målen

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Är en föreskrift som styr arbetsmiljöarbetet och är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet som du behöver ha på plats om ni är 10 eller fler anställda. Organisatorisk och social arbetsmiljö vill minska ohälsa och olyckor på arbetsplatsen genom att lyfta de organisatoriska perspektiven så som, schemaläggning, delaktighet, fördelning av krav och resurser. Men de adresserar även de sociala perspektiven så som kränkande särbehandling, diskriminering och socialt samspel mellan alla på arbetsplatsen. Läs föreskriften här

”mångfald leder inte alltid till jämlikhet,

medan jämlikhet alltid leder till mångfald”.

Parul Sharma, människorätts jurist.


Jag har själv varit vilse i begreppen, har känt att det är otydligt vad jag egentligen gör. Men efter en utbildning i mångfald och jämställdhet och jämlikhet med Parul Sharma, kom den sista poletten som trillade ner och det stod klart, det är jämlikhet jag hjälper företag med, både med föreläsning och med strategiarbete.


Fördelarna med att jobba med jämlikhet och inte de olika delarna för sig är att som företag behöver du bara göra ett strategiarbete som innefattar de olika begreppen och där du verkligen kan se vinsterna, socialt men även ekonomiskt. Genom arbetet arbetar du mot de globala målen så som mål nr 10 minskad ojämlikhet, mål nr 5 jämställdhet, Mål nr 8 anständiga arbetsvillkor,Jämlikhetsstrategin

Jag illustrerar jämlikhetsstrategin med en bild

Träd som beskriver fördelarna med jämlikhetsstrategin
Jämlikhetsstrategi Catrin Keskitalo

Vi går nerifrån och upp. Vi utgår från rötterna på trädet och då från jämlikhetsbegreppet. Vi skapar förståelse för innebörden av olikheter som främjar företaget, både utifrån arbetsgivarvarumärke, lättare att rekrytera och behålla personal för fler är välkomna och kommer även känna sig välkommen.


Därefter forma en strategi utifrån företaget och hur det fungerar. Strategin förklarar hur jämlikhetsarbetet ska fungera, på vilket sätt, vilka resultat som ska mätas. Det är viktigt att komma ihåg att det här är inget arbete som läggs på, utan ska vara en del och genomsyras genom alla led.


För att det ska ge effekt behöver vi även jobba med en implementering så som utbildning, workshops och handledning.


Oftast sker implementeringen och strategin tillsammans, för att de ska skapas med och för alla på företaget och inte bara vara något ledningen tycker och tänker. Utan det ska samskapas, diskuteras, och processas - det är då det blir resultat.


Som ni ser i bilden där på trädkronan, så kommer många fördelar från ett jämlikhetsarbete. Men känns det övermäktigt just nu? Så kan vi starta med en föreläsning "olikheter främjar företaget". Som är en introduktion för att börja nosa på det. Få med er övningar, mallar och mötes ämnen för att börja jobba med jämlikhet på arbetsplatsen.


Mitt mål är att skapa en bättre värld. En värld där vi accepterar varandra på ett varmare sätt. Acceptera olikheter och se de som något bra. För mig har det inte alltid varit så. Ibland har jag setts som det udda fåret, har det inte varit för mitt lockiga hår när jag var yngre, så blev det för mitt efternamn och mina tankar och frågeställningar när jag blev äldre.


Mitt synsätt har inte alltid välkomnats med öppna armar, utan ibland har det varit besvärligt när jag uppmärksammat oangelägenheter eller orättvisor som går att rätta till. Eller när jag var på cirkus för första gången och såg ett djur bli piskat och sa till min mamma att hit går jag inte igen.


Rättvisa förutsättningar, tillit, trygghet och förutsägbarhet, då kommer vi långt, skapar vinster och engagemang.


Vill du också kännetecknas av dessa ord? Då är jag rätt konsult för dig!

Hör av dig till info@catrinkeskitalo.com så tar vi ett första möte.


Ha en bra dag!

Catrin Keskitalo,

Arbetsmiljökonsult med fokus på social hållbarhet

Comments


bottom of page