top of page

vill du inte bli en bättre ledare, sluta vara ledare idag!

Uppdaterat: 15 apr. 2023

Varför är inte ledaregenskaper där ledare/chefer slår sig på bröstet och säger "fan vad bra jag är", till hjälp för företaget? Fler exempel är t.ex. ledaren som kröner sig själv, ledare som bara ser sin egen framgång och ledare som är de enda som pratar på möten...

Så varför är inte det här att föredra?


För det första:

Den här chefen är ingen ledare. Den här chefen jobbar endast för att påvisa sina egna förmågor, för att skina till sina högre chefer. Den här chefen ser resultatet som teamet gör som ett resultat på sin egen ledarstil och ser deras framgång som, ja ett bevis på sina egna förmågor.


Det här är ingen ledare. Det här är en person som fyller en chefsposition i syfte att få en annan chefsposition som låter bättre, som är mer prestigefylld, som bara ser till att lyfta sig själv. Den personen som sitter på den här positionen är sällan omtyckt för dens person. - Och nej man kanske inte ska jobba för att bli omtyckt av alla andra, men man behöver veta att sina val, sina beteenden, sitt agerande och sin jargong som chef ger respons.

Har du mött en sån här chef? Eller en informativ ledare?

Svara gärna här 👇

Har du mött en sån chef?

  • ✅ Känner igen beskrivningen i nuvarande eller tidigare chef

  • ❌ Känner inte ingen den typen av chef


Jag förespråkar samskapande mellan team och ledare, men med ett det ovansbeskrivna ledarskapet kommer den chefen inte komma till det samskapande, till det tillitsfulla eller ett relationsbyggande ledarskapet i företaget eller på arbetsplatsen. För när en sån chef roffar åt sig all framgång, och sen försöker etablera ett samskapande som en pannkaksvändning kommer teamet och de anställda mest troligt känna en misstanke och tänka "vad vill chefen nu?"


Det samskapande ledarskapet har en del attribut och kan beskrivas med det tjänande ledarskapet eller Servant leadership och är ett ledarskap som där ledare arbetar tillsammans med gruppen, de anställda för att uppnå det gemensamma bästa. Ledare som använder den här ledarskapsstilen sätter sina anställda och teamet främst, stärker dem och hjälper dem att nå sin fulla potential. Men ledaren ser även att blir varje individ sitt bästa jag, kommer det ge konsekvenser så som ett bättre resultat för företaget, gemenskapen och samhället.


Ledaren vill stärka sina team så att de ökar välmåendet, blir klokare, känner sig friare och mer självgående. Den här ledarskapsstilen presenteras av en välkänd ledarskapsteoretiker Peter G. Northouse som är professor på Western Michigan University.


Kan du som ledare bocka av dessa tio punkter? Så är du närmare servant leadership.


Men kom ihåg, att Servant leadership inte är en ultimat väg att gå, den sker inte bara på grund av ledarskapets egenskaper utan i en tillvaro i organisationen och tillsammans med de anställda. Men många delar är bra att lyfta för att skapa ett ledarskap som jobbar samskapande för det gemensamma bästa, tillitsfullt och det ger resultat.


🔲 Lyssnar 👂🏾 - Kommunikation bygger på att prata och att lyssna. Som ledare med en Servant leadership-stil, lyssnar du först. Det handlar om att höra, men också att ta till sig av vad anställda och team har att säga. För genom lyssnandet får du som ledare kunskap om vad dina anställda och dina team möter för problem och hinder, och förstår sedan hur du kan stärka dina team för att överkomma de.

- prioriterad


🔲 Empati ❤️‍🩹 - Du kan spegla och förstå din anställda och teamets situation, lite som att kunna stå i personens skor och på riktigt förstå vad den upplever. Ledaren med en ledarskapsstil som servant leadership visar empati på olika sätt, dels genom att lyssna du behöver inte hålla med, men visa att du förstått - det gör att personen känner sig sedd.

- prioriterad


🔲 Healing 🩹 - "To heal means to make whole". Du bryr dig om teamens och de anställdas välmående, hjälper dem att ta sig genom svåra perioder, stötta och hjälpa i syfte att stärka dem.


🔲 Medvetenhet 🧠 - Du är medveten och närvarande i det som sker omkring dig och förstå vilken påverkan du har eller kan ha på andra, utifrån dig själv, ditt beteende, men också din roll. Du är självmedveten och kan kritiskt granska dig själv och dina beteenden.

- Prioriterad


🔲 Övertalning 🗣- Kommunikation som övertygar andra till förändring, som inte är tvingande, utan övertalande genom varsamma och icke-dömande argument.


🔲 Konceptualisering 💭 - Låter kanske svårt, men här kan du skapa visioner och målbilder för dina team och anställda utifrån organisationens mål och de mål som ni har satt upp tillsammans, för att nå längre. Här blir visionerna ett gemensamt mål, en tydlig strävan och en vägvisare. Men konceptualiseringen innebär även att du kan hitta lösningar på komplexa organisatoriska problem med hjälp av kreativitet.


🔲 Framsyn 🔮 - Dina förmågor att "se in i framtiden", att kunna förutse saker baserat på nuläget och det som hänt tidigare. Förmågor att planera och avhjälpa - kreativt. Det innebär också att du kan hållas ansvarig för de situationer som skapar problem och som hade kunnat förutspås och där av även avhjälpas.


🔲 Förvaltarskap 👓 - Ta ansvar för den ledarroll du har anförtrotts. Du accepterar det ansvar att omtänksamt hantera ledningen av team och företaget.


🔲 Engagemang i utvecklingen hos de anställda 📚 - Du ska se och kunna möta de anställda som de unika personer de är. Med det här ledarskapet vill du hjälpa varje person växa personligen och professionellt i sin yrkesroll. Möjliggöra för karriärs utveckling, stötta i att de anställda blir bättre på sitt arbete, möjliggöra för nya idéer kommer fram av de anställda och involvera dem i beslutsfattandet.

- Prioriterad


🔲 Bygger relationer och gemenskap 🫱🏾‍🫲🏼 - Skapa gemenskap mellan individer som har liknande intressen och att de sinsemellan kan skapa relationer med varandra. Det här gör att de anställda kan känna tillhörighet. Ledarskapet du har stöttar i att skapa en plats där alla anställda känner sig säker fysiskt och socialt, en samhörighet med andra och att de samtidigt kan uttrycka sina egna individuella personligheter.

- Prioriterad


Under fem av dessa punkter har jag själv graderat dessa till prioriterade områden för att möjliggöra ett ledarskap som är samskapande med team och anställd, utan att det nödvändigtvis behöver klassas som ett servant leadership. Det fina med servant leadership är att den bygger på beteenden, och beteenden är saker vi kan lära oss och applicera i vardagen. Det är inte som de ledarskapsstilar som bygger på tanken att man är född till ledare. Nej nej, enligt mig är det något man kan lära sig om man vill. - och vill man inte bli en bättre ledare, då kan du nog sluta vara ledare idag.


Men vad får man ut utav servant leadership?

- Du får engagerade anställda och team. Du får team som tar ansvar och som vill växa. Du får ett företag som kännetecknas av utveckling, tryggt företagsklimat och goda relationer - vilket gäller både inom företaget men också mot kund.


Fortsätter chefen med ledarskapet "slå sig på bröstet"

- Kommer den här chefen tappa intresse och engagemang hos sina anställda. De kommer börja leta sig därifrån och de kommer skapa en ovilja till att prestera. Högre sjukfrånvaro, missunnsamhet, dåliga relationer på arbetet, konflikter.


  • Frågan är då, vad ska du göra här näst i ditt ledarskap?

  • Vilken del ska du satsa mer på?


Det kan vara en puckel att ta sig över, och just i frågan "hur" så vill du ha hjälp att skapa samskapande i företaget mellan leding och team? Hör av dig på en gång! info@catrinkeskitalo.com


Med vänlig hälsning,

Catrin Keskitalo

Arbetsmiljökonsult - med fokus på intern social hållbarhet


15 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page