top of page
Catrin Lovisa Keskitalo arbetsmiljö

CATRIN KESKITALO

Med fokus på intern social  hållbarhet 

Catrin Keskitalo hjälper företag att ta steg mot social hållbarhet inom företaget genom att skapa en jämlikhetsstrategi och stöttar i implementeringen i företaget. Det kommer hjälpa företaget att jobba hälsofrämjande, jobba för ökad säkerhetskultur och även få ekonomiska vinster. Arbetet utgår i från jämlikhet och goda arbetsvillkor, vilket är sociala hållbarhetsmål i Agenda 2030. 

24.png

För att det interna sociala hållbarhetsarbetet ska ge effekt behöver hela företaget vara delaktig. Kort sammanfattat innebär det en kartläggning och analys, sedan implementering och därefter uppföljning. 

26.png

Föreläsningar och workshops utifrån intern social hållbarhet ska ge dig som lyssnare insikt i vad det är, vad det innebär och hur du som medmänniska kan göra för att bära den vidare - hint det handlar om medvetenhet

Catrin Keskitalo social hållbarhet

Hjärtligt välkommen! 

Catrin Keskitalo, Arbetsmiljökonsult med fokus på intern social hållbarhet

Som mitt efternamn hintar om, har jag mina rötter i Malmfälten, men bor sedan januari 2022 i Umeå. Jag är en social innovatör som värderar det mänskliga kapitalet, rättvisa och kvalité. 

Varför just social hållbarhet? 

Social hållbarhet är något vi tror endast finns att arbeta med i utvecklingsländer, men så är inte fallet. Det är högst aktuellt att företag och arbetsplatser jobbar med jämställdhet, minskad ojämlikhet, mångfald, inkludering och goda arbetsvillkor, för att öka sin konkurrenskraft och vinna den mest kompetenta arbetskraften. 

  • LinkedIn
  • Instagram

"Catrin Keskitalo har utbildat åt projektet Face of Gällivare/ Gällivare näringsliv.

Hon har tryggt och kompetent arbetat som utbildare i både så väl digitala som fysiska utbildningar i social hållbarhet för framförallt arbetsplatser. Samt genomfört ett gediget arbete med att sammanställa och utforma material till Face of Gällivares verktygslåda för social hållbarhet"  

Katarina Larsson, Utbildningsansvarig Face of Gällivare 

Boka nu!

De senaste blogginläggen

Contact
bottom of page