top of page

Din medarbetare kommer inte jobba full ut för dig om...

... medarbetaren känner att arbetssituationen, arbetsmängden och arbetsbelastningen är orimlig. Personen kommer inte göra sitt bästa för att verksamheten ska fungera så bra som möjligt. Det blir ännu sämre engagemang om medarbetaren också känner att den blir illa behandlad av arbetsgivaren och den kommer engagera sig mindre i sitt arbete vilket resulterar i ett försämrat resultat. Och vad kostar inte det verksamheten?


Varför blir det så?

Kort sagt är det för att den totala påfrestningen som arbetet utgör är mer nedbrytande än vad det är givande. Det finns alltså fler negativa aspekter och punkter än vad det finns positiva aspekter och punkter.


Det finns ingen balans mellan utfört arbete och det som människan har behov av efteråt, så som:

⚖️ Balans mellan arbetsbelastning och återhämtning saknas,

⚖️ Balans mellan utfört arbete och feedback/återkoppling saknas,

⚖️ Balans mellan arbetsinsats och erkännande/belöning saknas.


Medarbetaren behöver uppleva sin arbetssituation som rimlig och få erkännande för sin insats för att den ska må bra.Hur vänder du som chef det här?

Det finns enkla saker att göra:

- Konkret feedback på minst tre saker personen gör bra

- Konkret feedback på en sak som kan förbättras, och stöd i hur det ska förbättras

- Erkänna hög arbetsmängd och arbetsbelastning

- Belöna genom fika, ledig tid eller gemensam aktivitet

- Praktiskt stöd genom tid, prioritering, råd eller annan hjälp

Viktigast - det sker inte en gång per år vid medarbetarsamtalen, utan kontinuerligt under året!

(märk väl förhållanden i antal mellan positiva saker och saker som behöver förbättras!)Andra saker att se över är att medarbetaren upplever

- ett tydligt uppdrag

- tydliga förväntningar

- arbetsuppgifter som går att genomföra inom utsatt arbetstid.


Se även över:

- Hur ofta behöver medarbetare göra frånvarande kollegors arbetsuppgifter?

- Deltagande i projekt, förändringsarbeten och andra arbetsgrupper?Punkterna här ovan är en form av socialt stöd som chef och ledare kan ge sina medarbetare och det finns forskning som visar att det fungerar utifrån att individerna känner att sina grundläggande behov så som trygghet, kontakt, omsorg och uppskattning tillfredsställs! Det sociala stödet har även effekter på trivsel, hälsa och produktivitet.


Det är också mer tidsekonomiskt och budgetekonomiskt att jobba på gruppnivå.


Det här handlar om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, och som jag började, en medarbetare som inte känner att dennes arbetssituation är rimlig, kommer inte utföra arbetet så som du förväntar dig. Därför finns det inte bara ett krav, utan även en egen vinning på att arbeta med dessa frågor, så att du får ha medarbetare som är drivna, engagerade och jobbar för verksamhetens bästa!Engagera dig, var aktiv och lyssna - då kan du som chef komma långt.

Men du behöver inte göra arbetet ensam, jag hjälper dig gärna i det här viktiga arbetet för hållbara medarbetare och hållbara arbetsplatser! Maila mig på info@catrinkeskitalo.com


Kom ihåg du som chef behöver inte ha svar på alla frågor, du behöver inte kunna allt, du behöver inte veta exakt hur saker ska lösas, men att du försöker, att du tar hjälp, att du lyssnar och gör medarbetare delaktiga i att hitta och genomföra lösningen

- det är här du vinner förtroende!Med vänlig hälsning,

Catrin Keskitalo, Arbetsmiljökonsult med fokus på social hållbarhet


(forskningen är från Kaufmann & Kaufmann 2016)


Comments


bottom of page