top of page

Högre lön kan Inte motverka sjukskrivningar

säger Jeffrey Casely-Hayford forskare vid institutet för miljömedicin på karolinska institutet.


Så vad finns det för friskfaktorer som kan motverka sjukskrivningar, men även motverka att personal lämnar arbetsplatsen? Det svarar en forskning som Jeffrey Casely-Hayford varit delaktig i tillsammans med Lydia Kwak, docent i hälsopromotion med fokus på arbetsplatser, institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet & Gunnar Bergström, professor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle i en studie som avsåg att klargöra varför lärare lämnar yrket. Artikeln finns här 👈🏾 Studien går att anpassa till andra arbetsplatser då den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är av lika stor vikt på alla arbetsplatser.


Den främsta anledningen till att stanna kvar är att medarbetarna upplever att de har en god hälsa, en god arbetshälsa konkret sagt att de mår bra av att vara på arbetet, tillsammans med en bra arbetssituation - vilket är mer diffust som svar.


Nu kommer ett avsnitt som kommer kännas som "det där vet vi redan"...

Läs vidare för att du ska få dina kunskaper bekräftade!

Men när vi arbetar med att människor på våra arbetsplatser mår bra - så kommer de stanna 😱. 💭 "behövdes det verkligen en studie för att fastställa det?" Hoppas jag att du tänker.


Men även om det är allmänkunskap, hur använder vi det i våra verksamheter? Hur anammar du det i din arbetsdag?


Andra saker som är viktiga för att få medarbetarna att stanna är att de ska ha ett visst självbestämmande över sin arbetsdag, ett inflytande över sina arbetsuppgifter. Men även det kollegiala stödet, att kunna berätta saker utan att bli misstrodd, men även kunna göra misstag eller att det finns den kulturen att det är okej att be om ursäkt.


Forskarna avslutar med att de inte tagit upp aspekten om lön, men svarar att "Högre lön kan bidra till att lärarna känner sig mer uppskattade, men inte motverka sjukskrivningar, säger Jeffrey Casely-Hayford."


Så vill du som arbetsgivare verkligen göra skillnad, skapa möjligheter för er tillväxt, vara konkurrenskraftig gentemot andra så är det arbetshälsa, hållbart arbetsliv och den sociala hållbarheten som du ska lägga krut på!


Ett arbetsmiljöarbete tillsammans med mig är till för dig som chef och för din verksamhet där du vill uppnå målet att bli attraktiv och konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Jag hjälper dig att ta tag i de svåra, kluriga och mellanmänskliga frågorna som organisatorisk och social arbetsmiljö innebär. Du tillsammans med dina medarbetare kommer känna ett större engagemang i arbetsmiljön men också en ökad arbetsglädje med finfina resultat nu när ni jobbar mot samma mål.
Skicka ett mail till info@catrinkeskitalo.com om du vill veta mer vad vi kan åstadkomma tillsammans i det arbetsmiljöarbete som ni står inför!


Med vänlig hälsning,

Catrin Keskitalo,

Arbetsmiljökonsult, Norrland

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page