top of page

Regelbunden besiktning av arbetstillvaron

Eller, systematiskt arbetsmiljöarbete som det också heter. Men vänta! Jag tappar väl inte dig redan? Stanna lite till! Det kommer ett litet bildspel som enklare förklarar det här 😃.


För jo arbetsplatsen ska undersökas, riskbedömas, åtgärdas och följas upp - det låter väl rätt simpelt? Men ändå är det svårt att få det på plats, få igång det och få snurr på det. Det är hela arbetstillvaron som ska undersökas, vissa saker fungerar riktigt bra och andra behöver åtgärdas. Det är rätt vanlig känsla att "ingenting görs", men det finns olika anledningar till det:

 1. Ingenting görs, faktiskt.

 2. Det sker saker i det tysta

 3. Du har inte fått informationen om allt som händer

 4. Du har inte tagit del av informationen och är inte delaktig.


Oftast så har arbetsgivare en skyddsrond, tittar på den fysiska arbetsmiljön men sedan en antingen gruppdiskussion, enkät eller annat sätt för att fånga upp den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Enligt mig är det bästa att få en riktigt god grund att stå på även utifrån den organisatoriska och sociala arbetsmiljön dvs. genom en kartläggning med enkäter och intervjuer, då får du verkligen veta riskerna och framgångsfaktorerna! Det kommer du inte få på samma sätt genom en gruppdiskussion eller en simpel enkät som HR har satt ihop efter bästa förmåga.


Och vad är inte billigast i längden om inte att förebygga och planera in sina åtgärder? Än att få sjuka & skadade medarbetare som inte kan arbeta, förlust i kompetens, arbetskraft och i effektivtet, en ny medarbetare eller en vikarie kommer aldrig bli lika effektiv som ersättare för den sjuka som den medarbetare som är frisk, på plats och arbetat i 5 år eller mer hos dig.


Här nedan kommer en sammanfattning om SAM, lite lättare text och längst ner kommer en sammanfattning om vilka dokument du behöver ha i din verksamhet.


Kom ihåg!

Jag finns om du behöver stöd i arbetsmiljöarbetet!


Här nedan hittar du en sammanfattning av systematiskt arbetsmiljöarbete i bild form!


Men du kan även bara läsa dig till det här.


Sammanfattning om SAM

För vem:

 • Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en föreskrift som alla arbetsgivare måste följa.


Vad innebär det?

 • Det innebär att arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten ska ske på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.


Vad innefattar SAM?

 • De som finns på arbetsplatsen ska få möjlighet att vara delaktig och medverka i arbetsmiljöarbetet.

 • Den ska omfatta alla aspekter av arbetsmiljö, fysisk, organisatorisk och socialt.

 • Det ska finnas en arbetsmiljöpolicy, och är ni 10 eller fler anställda, ska den finnas skriftlig. Den ska beskriva hur arbetsförhållandena i verksamheten skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

 • De som har ansvar och arbetar med arbetsmiljöfrågorna ska ha nog med kunskap, och om inte ska arbetsgivaren ordna så att personerna har det.


Hur görs det?

 • Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma drabbas av olycka eller ohälsa. Vid ändringar i verksamheten ska en ny undersökning och bedömning göras. Undersökningen ska dokumenteras skriftligt och innehålla riskbedömning som berättar vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte.

 • Vid olyckor eller tillbud (dvs. när en olycka kunde ha skett men inte gjorde det) ska arbetsgivaren undersöka situationen för att riskerna förebyggs.

 • Arbetsgivaren ska så snart det är möjligt åtgärda riskerna och de risker som inte åtgärdas på en gång ska det finnas en handlingsplan för, handlingsplanen ska berätta vem som ansvarar för vad och när det ska ske.

 • Årligen ska en uppföljning göras för en ny undersökning av arbetsmiljön och uppföljning av tidigare handlingsplan.


De dokument arbetsgivare behöver:

 • Arbetsmiljöpolicy

 • Undersökningen och vilka risker som framkommit

 • Handlingsplan för att åtgärda risker för olyckor och ohälsa men även för att åtgärda så att arbetsmiljöförhållandena blir tillfredställande.


Kom ihåg!

Det bästa du kan göra är att sätta ett pling i kalendern.


Med vänlig hälsning,

Catrin Keskitalo

Arbetsmiljökonsult i Umeå och hela Norrland!

6 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page