top of page

Tre saker att se över för att minska risken för utmattning.

Uppdaterat: 17 sep. 2022

Jag har blivit sjukskriven i utmattning, inte en gång, inte två, utan tre. Ibland har jag tänkt, "Det måste vara fel på mig, varför drabbas jag?" Det jag har lärt mig med tiden är inte att det är fel på mig, utan jag med min sjukskrivning är ett symptom på en arbetsmiljö som är skadlig, inte skadlig bara för mig, utan även skadlig för andra. Men, vad beror skillnaden på? Det kan handla om erfarenhet på arbetet, kunskap inom sitt arbete, livssituationen som vi befinner oss, är vi som individer mer eller mindre mottagliga, ungefär på samma sätt som vi är mottaglig mot ett virus. Viruset finns i vår tillvaro och har du möjligen nedsatt immunförsvar, andra sjukdomar eller valt att inte vaccinera dig, så kan du oftare bli sjuk, eller bli sjukare än andra, men viruset är ändå där. Lite som covid, det har angripit vissa hårdare än andra, vissa har blivit sjuk tre gånger och andra ingen och så här är det även med den skadliga arbetsmiljön.

Nu efter en tid har jag samlat ihop tankar kring vad jag önskar att min chef/mina chefer hade uppmärksammat i arbetssituationen:

-Personalomsättningen, och arbetat aktivt med den, inte bara ryckt på axlarna och sagt "det är svårt att rekrytera". Lite som man nu väljer att tänka på orter i norra Sverige som inte arbetar inom industri, "vi kan inte konkurrera med deras löner" .. osv (jag la upp ett inlägg på linked in där jag kommenterade en sådan artikel se här ) . Istället för att faktiskt ta tag i orsaken, fråga de som lämnar "vad hade vi kunnat göra bättre?", och fråga era medarbetare "Vad behöver göras bättre för att tanken inte ens ska gå till att 'jag behöver söka nytt jobb'..". Tre saker du kan göra för att arbeta med personalomsättningen:

  • Kartlägga befintlig arbetsmiljö

  • Se över kompetensutvecklings möjligheterna för alla medarbetare

  • Lyssna till förbättringsförslag


-Vikten av feedback, uppmuntran och att bli sedd. Det behövs ske fler gånger än endast på medarbetarsamtalet, dvs. en gång per år. Vissa har lagt in att det även finns ett uppföljningssamtal - absolut bra. Men det dagliga, att bli sedd och bli förstådd i det man står inför. Jag jobbade röven av mig för att nå verksamhetens mål i ett avseende, hade fått till mig att det skulle göra lönen bättre osv. Vad hände? Jo det uteblev.. belöningen för slitet uteblev, jag blev inte sedd för det resultat jag presterat och inte heller fått feedback eller uppmuntran. När medarbetare jobbar riktigt ordentligt och inte får den där belöningen, då tappar man suget, man tappar känslan av "go", tappar motivation och viljan av att prestera. - och! Känslan smittar, varför? Jo för den medarbetaren är inte tyst. Ett aktivt ledarskap kan göra underverk. Jag vill inte säga närvarande för det har vi så många åsikter om men ett aktivt ledarskap, som ser, lämnar feedback, uppmuntrar och gör att medarbetare blir sedda, så länge det är genuint. Andra lätta saker är fika! underskatta aldrig kraften av ett riktigt gott FIKA!

Tre saker du kan göra för att vara aktiv i ditt ledarskap

- Ge specifik feedback på deras arbete, inte generell, det tar ingen till sig. Specifik "Du gjorde det där bra när du .... "

- Lyssna, och visa att du lyssnar, vilket du kan göra genom att återkoppla. T.ex. "du kom med det här förslaget för förbättring, det ska vi börja med/det går inte att genomföra så.."

- Fika och ät lunch med dina medarbetare.


-Den låga möjligheten till återhämtning i arbetet. Ja återhämtning sker inte bara på fritiden, efter jobbet, under natten, utan den ska även ske på arbetstid. Nej självklart tänker jag inte att medarbetare ska gå och lägga sig och vila 30 minuter och inte göra någonting. Men hjälpa medarbetare att hitta en variation i arbetet, så att det inte endast är det tunga och tjorviga som arbetas med, skapa randiga dagar där det är en mix. Men även prata om vikten av reflektionstid och! att avsluta och avrunda dagen på ett tillfredställande sätt, möjligen skriva en todo-list inför morgondagen, få möjlighet att avsluta genom att surra av sig med en kollega, eller ha ett gemensamt avslutsfikande?

Tre specifika saker du kan göra:

- Se över möjligheten till friskvårdstimme

- Uppmuntra till rast och hjälp medarbetare att ta rast.

- Prata om randiga dagar, att variera arbetsuppgifterna.


Jag kan fortsätta i all evighet, tydliga och användbara rutiner för att förenkla arbetet, arbeta för gemenskap och tillit, skapa struktur som medarbetare kan luta sig tillbaka på, tydliga roller, tydliga förväntningar, gemensamma mål, uppföljningar, rehabplaner, friskvård, afterwork, teamaktiviteter, utbildningar, kompetensutvecklingsplaner, stöd i arbetet, ...


Det är ett stort arbete. Så vilket är ditt första steg? Det kan vara litet, men vi behöver börja någonstans för att se och minska risken för att personer blir sjuka i utmattning på grund av arbetet.


Jag finns här för att hjälpa dig med de här frågorna!

Hör av dig så ser vi vad du och din arbetsplats står inför.

För det värsta du kan göra är att göra ingenting...Med vänlig hälsning,

Catrin Lovisa Keskitalo

Arbetsmiljökonsult U

Comments


bottom of page